• 04134329519-20
  • ایران - تبریز - شهرک شهید سلیمی

بکارگیری آزمونهای سریع روی کامپاندهای ۱۰۰ PE در پیشبینی رشد آهسته ترک در مواد لوله

آدرس

ایران - تبریز - شهرک شهید سلیمی

ارتباط با ما

04134329519-20

ایمیل

info@dandlooleh.ir